บริษัท ยูนิตี้ เมดิเทค จำกัด

603 ถนนเทพรักษ์
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

Phone       02-120-6734
Mobile     081-646-4876
Fax            02-120-6734
Email        um2548@hotmail.com
Website  www.unitymeditec.com

ด้วยประสบการณ์กว่า 32ปี

“เครื่องมือแพทย์ ครบวงจร อุปกรณ์ทันสมัย บริการประทับใจ ห่วงใยสุขภาพคุณ”


ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล


Email
Email


เบอร์โทร
เบอร์โทร


ข้อความ
ข้อความ

ยูนิตี้

google map