semi-circular-pegboard_a03
semi-circular-pegboard_a02
semi-circular-pegboard_a01

กระดานปักหมุดครึ่งวงกลม (Semi-Circular  Pegboard)

ประโยชน์
เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วของการเคลื่อนไหววัตถุในนิ้วมือ
ฝึกการใช้มือหยิบจับวัตถุขนาดต่างๆ ฝึกการเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้นิ้วมือ
คุณสมบัติเฉพาะ
เป็นอุปกรณ์ฝึกใช้กับผู้ป่วยที่ฟื้นฟูการใช้งานมือ นิ้วล็อค การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดนิ้วมือจากกระดูกนิ้วมือหัก
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางระบบประสาททำให้แขนและมืออ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง (อัมพาต, อัมพฤกษ์)
หรือได้รับบาดเจ็บเส้นประสาททำให้นิ้วมืออ่อนแรง

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

วิธีฝึก
1.สามารถหยิบจับหมุดได้ 2 ท่าทาง คือ ท่าใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ และนิ้วกลาง หยิบวัตถุ (Tri-pod  pinch)  และ
ท่าใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ หยิบวัตถุ (Pad to pad  pinch)
2.เริ่มเสียบหมุดจากขนาดใหญ่ – เล็ก
3.เริ่มเสียบหมุดจากซ้าย – ขวา

เทคนิค
1.ถ้าผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวแยกนิ้วมือได้ดีแล้ว (สังเกตจากการทำ thumb opposition) ให้หยิบวัตถุเสียบหมุดโดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้,
นิ้วโป้งและนิ้วกลาง,  นิ้วโป้งและนิ้วนาง  และนิ้วโป้งและนิ้วก้อย แทน
2.ห้ผู้ป่วยหยิบหมุดโดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วก้อย  จากนั้นค่อยๆเลื่อนวัตถุมาให้อยู่ตำแหน่งนิ้วโป้งและนิ้วชี้จากนั้นค่อยๆเสียบหมุด

คุณลักษณะ
1.มีช่องสำหรับเสียบหมุด 3 แถว  รวมแล้วสามารถเสียบหมุดได้ทั้งหมด 43 อัน
2.หมุดมีขนาดแตกต่างกัน  มี  3  ขนาด
3.หมุดแต่ละขนาดมีสีต่างกัน  ทำให้แยกความแตกต่างได้ง่าย