jkjgjlvghhfv
กระดานปักหมุด 100_02 copy
กระดานปักหมุด 25_03 copy

กระดานปักหมุด 25 ช่อง (Pegboard & Pattern)

เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของนิ้วมือ  ฝึกหยิบจับวัตถุในผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรง ฝึกการใช้แขนและมือเอื้อม หาวัตถุ กำ เคลื่อนย้าย และปล่อยวัตถุ ช่วยฝึกการทำงานประสานกันของตาและมือ ฝึกการรับรู้ของสมอง(perception)ผ่านสีต่างๆของวัตถุ

พิเศษ  หากซื้อชุดกระดานปักหมุดของเรา  มีบริการแถมแบบฝึกหัด  และเกมส์ฝึกสมองขณะเล่น  1  เล่ม

กระดานปักหมุด  มีหลายประเภท  โดยแบ่งประเภทตามจำนวนรู    ได้แก่

ประเภท  25 รู     HB-0100

ประเภท  49  รู HB-025

ประเภท  100 รู HB-049

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

ประโยชน์
ฝึกความแขง็แรงของนิ้วมือ และฝึกการประสานกนัของนิ้วมือและตา


คุณสมบัติเฉพาะ
– ฐานทำ ด้วยเรซิ่น รูปทรงสี่เหลี่ยม

– บนฐานติดแผ่นโฟมรูปทรงสีเหลี่ยมหนา 1 เซนติเมตร เจาะรู 25 รู

– ตัวหมุดทา จากเรซิ่นหลากสีสำหรับปักลงบนโฟมจา นวน 25 ตัว

– มีแผ่นแบบฝึก 38 แบบ จำนวน 1 เล่ม