ชิงช้า (VESTIBULATOR II)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกิจกรรมบำบัด ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก โดยความดูแลของนักกิจกรรมบำบัด

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่างๆดังนี้

1.  กระดานแกว่งไกว  ( Platform  Swing )  โครงสร้างทำด้วยไม้บุพองน้ำหุ้มผ้าหนังเทียมอย่างดี  มุมสี่ด้านเจาะช่องสำหรับร้อยเชือก พร้อมขอเกี่ยวจานวน  2   อัน

มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   24  นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า   30  นิ้ว

2.  จานนั่งกลมสำหรับเกาะ  (  Flexidisk )  แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนสำหรับเกาะโครงสร้างโลหะบุพองน้ำหุ้มผ้าหนังเทียม มีขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ไม่น้อยกว่า  8  นิ้ว    สูงไม่น้อยกว่า  24   นิ้ว   จานนั่งไม้เสริมโครงโลหะเพื่อความแข็งแรงบุพองน้ำหุ้มผ้าหนังเทียม  มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   22   นิ้ว  ที่ปลายด้านบนมีหูหิ้วพร้อมขอเกี่ยว  1  อัน

3.  หมอนแท่งแกว่งไกว  (  Roll  Swing  )  โครงสร้างโลหะบุด้วยพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมมีขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  12  นิ้ว  ยาวไม่น้อยกว่า    48  นิ้ว   มีหูหิ้วข้างละ  2  อัน   ร้อยเชือกสองข้างพร้อมขอเกี่ยว   ข้างละ  1  อัน

4.  ตาข่ายและที่นั่งเด็ก  (  Net  Swing  With  Positioning  Seat  )   ตาข่ายฝึกเด็กในท่านั่ง  โครงสร้างเป็นตาข่ายเหนียวเย็บขอบบนด้วยผ้าเข็มขัดขนาด  2  นิ้ว  เจาะตาไก่  4   รู   เสริมความหนาบริเวณตาไก่เพื่อความทนทาน   กุ้นขอบด้วยผ้ากุ้นสีดำ  ตาข่ายมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  32  นิ้ว   ยาวไม่น้อยกว่า  70  นิ้ว   พร้อมเบาะนั่งเด็กเลือกขนาดได้

5.  ตาข่ายฝึกเด็กในท่านอนคว่ำ  (  Prone  Net  Swing  ) โครงสร้างเป็นตาข่ายเหนียวเย็บขอบบนด้วยผ้าเข็มขัดขนาด 2  นิ้ว   เจาะตาไก่  4  รู   เสริมความหนาบริเวณตาไก่เพื่อความทนทาน   กุ้นขอบด้วยผ้าสีดำ  ตาข่ายมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  25  นิ้ว    ยาวไม่น้อยกว่า  60   นิ้ว

6.  เบาะพองน้ำ( MAT )ขนาดใหญ่บุผ้าหนังเทียม  หนา  2  นิ้ว  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  1.0  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า   2.0   เมตร

7.  เชือก  2   เส้น  ที่ล็อกเชือกปรับเลื่อนได้ 2  อัน    ขอเกี่ยวตัวโอนิรภัยจำนวน  4   อัน

–  อุปกรณ์นี้สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  200 กก.

–  สายพยุงตัวแบบอิสระ ( Free swing )  ตรงกลางบุพองน้ำที่ปลายสายมีห่วงสำหรับเกี่ยวตัวล็อก

มีรับประกันคุณภาพหลังการขาย