Digi-Flex-Exerciser-System_a01-600×600
Digi-Flex-Exerciser-System_a02
Digi-Flex-Exerciser-System_a03

ชุดบริหารมือและนิ้วมือแบบสปริงกด (Digi Flex Exerciser System)

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ฝึกบริหารนิ้วมือ ฝึกความยืดหยุ่น ฝึกการประสานกันของนิ้วมือ โดยสามารถออกกำลังแยกทีละนิ้วได้ รวมทั้งอุ้งมือด้วย

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ฝึกบริหารนิ้วมือ ฝึกความยืดหยุ่น ฝึกการประสานกันของนิ้วมือ โดยสามารถออกกำลังแยกทีละนิ้วได้ รวมทั้งอุ้งมือด้วย


คุณลักษณะ
ตัวทำด้วยพลาสติกแข็ง มีสปริงหลายขนาดเป็นส่วนประกอบ มีที่สำหรับนิ้วมือกดแยกเป็นอิสระ
ต่อกัน มีชั้นเก็บอุปกรณ์ 1 ชุดมี 5 สี
มีแรงต้านต่างๆกันแยกตามสี ดังนี้

COLOUR                                                        RESISTANCE

Yellow                                                                  0.68kg

Red                                                                        1.4kg

Green                                                                    2.3kg

Blue                                                                      3.2kg

Black                                                                    4.1kg

เงื่อนไขพิเศษ เป็นผลิตภัณฑ์ของ สหรัฐอเมริกา