ที่ฝึกการทรงตัว แบบนอน (VESTIBULAR BOARD)

สำหรับผู้เสียการรับรู้การทรงตัว สับสนการเคลื่อนไหวไม่รู้ทิศทาง

Share :

คุณลักษณะเฉพาะ

  • – ชุดกระตุ้นการทรงตัว
  • – เป็นอุปกรณ์กระตุ้น
  • – การผสมผสานของระบบประสาท  ส่งเสริมพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว  การทรงตัว
  • – การรับรู้การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ  เอ็น  และข้อต่อ  ในกระบวนการการผสมผสานของระบบ ประสาทรับความรู้สึก

คุณลักษณะทั่วไป : โครงสร้างทำด้วยไม้เนื้อแข็งด้านบนเป็นแผ่น  มีฐานโค้ง


วิธีใช้ : สำหรับผู้เสียการรับรู้การทรงตัว  สับสนการเคลื่อนไหวไม่รู้ทิศทาง