ท่อโค้งสองระดับ (DOUBLE CURVED ARC)

วัตถุประสงค์ : ช่วยการฝึกการเคลื่อนไหวของ หัวไหล่ แขน และข้อศอก
เงื่อนไขเฉพาะ : เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

วัตถุประสงค์ : ช่วยการฝึกการเคลื่อนไหวของ  หัวไหล่  แขน  และข้อศอก


คุณลักษณะเฉพาะ :  ฐานรองทำด้วยโลหะพ่นสีขนาด  กว้าง  8  ซม.  ยาว  91  ซม.
ที่ปลายทั้งสองด้าน  มีหลักให้ท่อโค้งสวมสำหรับยึดไว้  ที่ฐาน
เจาะรูไว้  สองรู  สำหรับยึดกับโต๊ะ  มีท่อโค้งทำด้วยพลาสติกแข็ง
เชื่อมกับปลายทั้งสองด้าน  ท่อโค้ง  มีความสูง  62  ซม. และ 19  ซม. จากฐาน
มีวงสี  จำนวน  30  อัน  ช่วยการเคลื่อนไหวจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง


เงื่อนไขเฉพาะ : เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย