ท่อโค้งหนึ่งระดับ (SINGLE CURVED ARC)

วัตถุประสงค์ : ช่วยการฝึกการเคลื่อนไหวของ หัวไหล่ แขน และข้อศอก
เงื่อนไขเฉพาะ : เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

วัตถุประสงค์ : ช่วยการฝึกการเคลื่อนไหวของ หัวไหล่ แขน และข้อศอก


คุณลักษณะเฉพาะ : ฐานรองทำด้วยโลหะพ่นสีขนาด กว้าง 8 ซม. ยาว 91 ซม. ที่ปลายทั้งสองด้าน มีหลักให้ท่อโค้งสวมสำหรับยึดไว้ ที่ฐาน เจาะรูไว้ สองรู สำหรับยึดกับโต๊ะ มีท่อโค้งทำด้วยพลาสติกแข็ง เชื่อมกับปลายทั้งสองด้าน ท่อโค้ง มีความสูง 74 ซม. จากฐาน มีแถบทำจากเรซิ่น จำนวน 30 อัน ช่วยการเคลื่อนไหวจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง


เงื่อนไขเฉพาะ : เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย