6ccc00x600
Climbling Bar_02 copy
Climbling Bar_03 copy
Climbling Bar_04 copy
Climbling Bar_05 copy
Climbling Bar_06 copy

บาร์ไต่ระดับ (Climbling Bar)

Share :

วัตถุประสงค์ของสินค้าชิ้นนี้คือ  ฝึกและเพิ่มความมั่นคงในการหยิบจับวัตถุขนาดเล็ก (จับแบบรูปแบบ Lateral  pinch คล้ายกับท่าการหยิบไขกุญแจ  หรือการ์ด  เป็นต้น)  และเพิ่มความแข็งแรงและช่วงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อไหล่  และต้นแขน  เพราะขณะฝึก  ต้องมีการหยิบแผ่นฝึกจับและยกแขนเคลื่อนไหวค้างไว้  มีการเคลื่อนไหวกางศอก เหยียดศอก  เพื่อย้ายแผ่นฝึกจับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

 

รูปภาพประกอบการหยิบจับท่า  Lateral  pinch  และกล้ามเนื้อที่ใช้ในการทรงท่าทาง