อุปกรณ์ช่วยเดิน
อุปกรณ์ช่วยเดิน01
อุปกรณ์ช่วยเดิน02

อุปกรณ์ช่วยเดิน (Fysio Walker)

Share :

ปรับมุมจับได้
สามารถการปรับความกว้างพนักแขนจาก 53cm – 76cm
ปรับความสูงของพนักพิงที่เท้าแขนตั้งแต่ 71cm – 110 cm
สามารถปรับความกว้างของขาจาก 64cm – 70cm
แรงสนับสนุนจากสปริงแก๊ส
ล้อเลื่อนมีเบรค
ความยาว: 65 ซม.
น้ำหนัก: 18 กก
รับน้ำหนักสูงสุด: 120 กก