vertical_ring_tree-a1-600×600
vertical_ring_tree-a2
vertical_ring_tree-a3
vertical_ring_tree-a1

อุปกรณ์ฝึกหยิบจับ และฝึกการกะระยะ (Vertical Ring Tree)

เป็นอุปกรณ์ฝึกใช้กับผู้ป่วยที่ฟื้นฟูการใช้งานมือ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางระบบประสาท
ทำให้แขนและมืออ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง (อัมพาต, อัมพฤกษ์) หรือได้รับบาดเจ็บเส้นประสาททำให้นิ้วมืออ่อนแรง
ในผู้ป่วยอัมพาตบางราย อาจพบปัญหาเกี่ยวกับมีความยากลำบากในการกะระยะการเคลื่อนไหว รวมถึงมีอาการอ่อนแรง
ของแขนและมือข้างที่มีพยาธิสภาพ อุปกรณ์นี้จะช่วยฝึกฟื้นฟูให้ผู้ป่วยใช้งานแขนและมือได้ดีขึ้น

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

วัตถุประสงค์
1.ฝึกการเคลื่อนไหว เอื้อม กำ นำ ปล่อยวัตถุ (Hand function)
2.ฝึกการกะระยะการใช้มือหยิบและใส่วัตถุ (Coordination)
3.ฝึกการใช้มือหยิบจับวัตถุขนาดต่างๆ (ใหญ่ – เล็ก)
4.ฝึกการใช้มือหยิบจับในท่าทางหยิบกุญแจ หรือหยิบการ์ด  หรือหยิบเงิน (Lateral  pinch)
5.ฝึกการเพิ่มความคล่องแคล่วของการจัดการวัตถุในมือ (Hand  manipulation)

วิธีฝึก
1.ให้หยิบแผ่นยาง โดยหยิบในท่าทาง Lateral  pinch
2.เริ่มหยิบและใส่แผ่นยางโดยให้เริ่มหยิบแผ่นยางที่มีขนาดใหญ่ – ขนาดเล็ก
3.เริ่มใส่แผ่นยาง  จากทิศทางซ้ายไปขวา

เทคนิค
1.การเพิ่มความยากให้ผู้ป่วยออกแรงมากขึ้น  โดยให้ผู้ป่วยใส่ถุงทรายบริเวณข้อมือ  จะทำให้การฝึกฟื้นฟูแขนและมือ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  (ผู้ป่วยจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่)
2.การเพิ่มความยากโดยให้ผู้ป่วยหยิบแผ่นยางโดยการสลับนิ้วมือที่หยิบร่วมกับนิ้วโป้ง (เช่น นิ้วโป้งกับนิ้วชี้,  นิ้วโป้งกับนิ้วกลาง,  นิ้วโป้งกับนิ้วนาง  และ  นิ้วโป้งกับนิ้วนาง)  จะเป็นการฝึกการหยิบจับแบบแยกนิ้ว  ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความท้าทายในการฝึกฟื้นฟูมากยิ่งขึ้น

คุณลักษณะ
1.
ตัวฐานมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 55 x 37 x 4 cm
2.แท่งสำหรับใส่ห่วงมีทั้งหมด 6 แท่ง มีความสูง 46 cm และ 33 cm.
3.เส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งสำหรับใส่ห่วง มีตั้งแต่ 6.4 mm ถึง 2.5 cm.
4.แต่ละแถวมีห่วงจำนวน 12 วง