อุปกรณ์ลดบวม และลดเกร็ง (Air Splint)

สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง (Brain Injury) หรือผู้ป่วยหลอดเลือดทางสมอง ( Stroke )
ช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
ช่วยเพิ่มกำลังและลดอาการบวมของกล้ามเนื้อ
ช่วยยืดส่วนของแผลเหนี่ยวรั้งของแขนและขา

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

ประโยชน์
• สำหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมอง (Brain Injury) หรือผู้ป่วยหลอดเลือดทางสมอง ( Stroke )
• ช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
• ช่วยเพิ่มกำลังและลดอาการบวมของกล้ามเนื้อ
• ช่วยยืดส่วนของแผลเหนี่ยวรั้งของแขนและขา


คุณสมบัติเฉพาะ : โครงสร้างทำด้วยพลาสติกใส PVC สองชั้น มีซิปอยู่ด้านข้างสำหรับล็อก หรือแบบไม่มีซิป มีท่อยาวละที่ปิดกั้นลมเมื่อสูบลมเต็มแล้ว ขนาดผู้ใหญ่ แบบมือ/ข้อมือ 30cm แบบข้อศอกยาว 40 cm แบบแขน 70 cm