knee-afo_a01
knee-afo_a02

อุปกรณ์เสริมระดับข้อเท้าและเท้า (AFO)

อุปกรณ์เสริมระดับข้อเท้าและเท้า (Ankle foot orthosis)

 

วัตถุประสงค์ : เป็นอุปกรณ์เสริมที่ประคองข้อเท้าถึงข้อเข่า ใช้ใส่เพื่อป้องกันข้อเท้าตก ใส่เพื่อจัดท่าเท้าให้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม (Neutral position) สามารถใส่เพื่อฝึกยืน และฝึกเดินได้ ทำให้เดินได้มั่นคงขึ้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท (Neuro) ที่มีอาการของโรค(พยาธิสภาพ) ที่ทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ไม่มีแรงงอเท้า หรือขาฝ่อลีบ เช่น ในโรค เส้นเลือดในสมองแตก (stroke), อัมพาตครึ่งท่อน (SCI) หรือ ในผู้ที่เส้นประสาทบาดเจ็บ (Nerve injury) เป็นต้น

วิธีฝึก : ใช้ผูกติดกับเท้าในเวลาฝึกเดิน

จุดเด่น : ใช้ในผู้ป่วยระบบประสาท(neuro) ที่ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเท้าอ่อนแรง เช่น stroke,SCI หรือในผู้ได้รับบาดเจ็บที่เส้นประสาทบริเวณเท้าและผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกส่วนใหญ่จะกระดกข้อเท้าไม่ได้ ดังนั้นเวลาเดินปลายเท้าจะลากไปกับพื้น ทำให้เดินสะดุดและมีอันตราย เครื่องช่วยยกปลายเท้านี้จะทำมุม 90 องศาระหว่างน่องกับเท้า ดังนั้น เมื่อยกส้นเท้าขึ้น ปลายเท้าก็จะถูกยกขึ้นมาเองพร้อมๆกัน ทำให้เดินไม่สะดุด

สินค้าของเราแบ่งขายเป็นข้างขวา  และข้างซ้าย  โดยมีขนาดตั้งแต่  S – XL (วัดขนาดที่ใส่จากความ กxย ของฝ่าเท้า)


Share :

วัตถุประสงค์ : เป็นอุปกรณ์เสริมที่ประคองข้อเท้าถึงข้อเข่า ใช้ใส่เพื่อป้องกันข้อเท้าตก ใส่เพื่อจัดท่าเท้าให้อยู่ในท่าทางที่เหมาะสม (Neutral position) สามารถใส่เพื่อฝึกยืน และฝึกเดินได้ ทำให้เดินได้มั่นคงขึ้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท (Neuro) ที่มีอาการของโรค(พยาธิสภาพ) ที่ทำให้กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ไม่มีแรงงอเท้า หรือขาฝ่อลีบ เช่น ในโรค เส้นเลือดในสมองแตก (stroke), อัมพาตครึ่งท่อน (SCI) หรือ ในผู้ที่เส้นประสาทบาดเจ็บ (Nerve injury) เป็นต้น

จุดเด่น : ใช้ในผู้ป่วยระบบประสาท(neuro) ที่ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเท้าอ่อนแรง เช่น stroke,SCI หรือในผู้ได้รับบาดเจ็บที่เส้นประสาทบริเวณเท้าและผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกส่วนใหญ่จะกระดกข้อเท้าไม่ได้ ดังนั้นเวลาเดินปลายเท้าจะลากไปกับพื้น ทำให้เดินสะดุดและมีอันตราย เครื่องช่วยยกปลายเท้านี้จะทำมุม 90 องศาระหว่างน่องกับเท้า ดังนั้น เมื่อยกส้นเท้าขึ้น ปลายเท้าก็จะถูกยกขึ้นมาเองพร้อมๆกัน ทำให้เดินไม่สะดุด

วิธีฝึก : ใช้ผูกติดกับเท้าในเวลาฝึกเดิน

รายละเอียดสินค้า
ทำจากพลาสติก POLY ETHYLENE ผิวขาว ขึ้นรูปเท้าเปิดช่องบริเวณส้นเท้าและน่องเพื่อความกระชับมีแถบเวลโก้รัดพร้อมแผ่นหนังกันกระแทก สามารถตัดแต่งให้เหมาะสม เพื่อให้สวมรองเท้าได้พอดี

ขนาดของสินค้าเรา
S = ฝ่าเท้ายาว 23 ซม. กว้าง 7.5 ซม.
M = ฝ่าเท้ายาว 24.5 ซม. กว้าง 8.5 ซม
L = ฝ่าเท้ายาว 26 ซม. กว้าง 9.5 ซม.
XL = ฝ่าเท้ายาว 27.5 ซม. กว้าง 10.5 ซม.