bubble-ball-bath_a01-600×600
bubble-ball-bath_a02-600x600_02
bubble-ball-bath_a02

อ่างบอล (BUBBLE BALL BATH)

อ่างบอล ใช้ในศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก งานกิจกรรมบำบัด ใน รพ. รัฐบาล หรือเอกชน
1. ลักษณะของอ่างบอลเป็นรูปสี่เหลี่ยม หลากสีสัน
2. พื้นของอ่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ทำด้วยไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร เสริมด้วยโฟมบุด้วยฟองน้ำขนาด 2 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม
3. ด้านข้างของอ่างบอลทำด้วยโฟมและไม้ หุ้มด้วยหนังเทียม
4. แถมลูกบอลให้ 1,500 ลูก

มีรับประกันคุณภาพสินค้า

Share :

วัตถุประสงค์การใช้งาน    สำหรับใช้ในศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก งานกิจกรรมบำบัด ในรพ รัฐบาล หรือเอกชน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ลักษณะของอ่างบอลเป็นรูปสี่เหลี่ยม หลากสีสัน
2. พื้นของอ่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ทำด้วยไม้อัดหนา 10 มิลลิเมตร เสริมด้วยโฟมบุด้วยฟองน้ำขนาด 2 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม
3. ด้านข้างของอ่างบอลทำด้วยโฟมและไม้ หุ้มด้วยหนังเทียม
4. แถมลูกบอลให้ 1,500 ลูก

มีรับประกันคุณภาพสินค้า