Safety-Belt-Child_b01
Safety-Belt-Child_b02
Safety-Belt-Child_b03
Safety-Belt-Child_b04
Safety-Belt-Child_b05
Safety-Belt-Child_b06
Safety-Belt-Child_b07

เข็มขัดพยุงตัวเด็ก (Safety Belt Child)

เข็มขัดพยุงผู้ป่วย = เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการหกล้มในขณะฝึก และเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยในท่าต่างๆ วิธีใช้ให้ผู้ดูแลหรือผู้ฝึกเคลื่อนย้ายตัวคอยประคองผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายตัวโดยจับที่ช่องจับของตัวเข็มขัด

Share :

มี 2 ขนาด เด็กเล็กและเด็กโต
เข็มขัดพยุงผู้ป่วย = เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการหกล้มในขณะฝึก และเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยในท่าต่างๆ วิธีใช้ให้ผู้ดูแลหรือผู้ฝึกเคลื่อนย้ายตัวคอยประคองผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้ายตัวโดยจับที่ช่องจับของตัวเข็มขัด