UM-IMG_1820
UM-IMG_1823-01
UM-IMG_1826-01
UM_IMG_1822-01

เครื่องดัดข้อเข่าข้อสะโพก และข้อเท้าต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Knee CPM Machines)

ใช้ในผู้ที่ผ่าตัดข้อเข่าหลังการผ่าตัด การฟื้นฟูอันดับแรกคือควรให้ข้อเข่าได้มีการเคลื่อนไหวให้ได้มากที่สุด
โดยปราศจากการออกแรงด้วยตนเอง (ออกแรงเองจะมีผลกับแผลผ่าตัด) การใช้เครื่องดัดข้อเข่าข้อสะโพก
และข้อเท้าต่อเนื่องแบบอัตโนมัติจะทำให้ข้อเข่าได้ขยับ บริหารการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม ทำให้ข้อเข่าไม่แข็งยึดติด

ทักมาได้เลย เรายินดีแนะนำ ฟรี !

Share :

วัตถุประสงค์ : เป็นเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวเพื่อดัดข้อเข่าและข้อสะโพกและข้อเท้าของผู้ป่วยไม่ให้ติดกันหลังการผ่าตัด

วิธีฝึก : ใช้โดยอยู่ในความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล

คุณลักษณะ
1. เป็นเครื่องที่ใช้กำลังมอเตอร์กระแสตรงในการขับเคลื่อนโดยต่อเข้ากับกระแสไฟ 220  โวลท์50  เฮิร์ทซ
2. สามารถเคลื่อนไหวข้อเข่าข้อสะโพกและข้อเท้าของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยไม่ต้องออกแรง

เงื่อนไขเฉพาะ
1.   เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี
2. รับประกันสินค้า  1  ปี