HM_แผ่นยางยืด
HM_แผ่นยางยืด2
HM_แผ่นยางยืด4
HM_แผ่นยางยืด3
theraband_a3

แถบยางยืดสำหรับออกกำลังกาย (RESISTIVE EXCERCISE BAND : REP-BAND)

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ดึงยืดออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนในผู้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถดึงได้หลายท่าตามความต้องการของผู้ใช้

บัญชีโอนเงิน unitymeditec

Share :

วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ดึงยืดออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนในผู้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถดึงได้หลายท่าตามความต้องการของผู้ใช้

คุณลักษณะ

  • – เป็นแถบยางยืดความยาว 150 ซม. กว้าง 4 นิ้ว
  • – มีแรงต้านการยืดออก ( RESISTANCE FORCE) แบ่งเป็น 5 ระดับ สี (color code) คือ
  • 1) PEACH
  • 2) ORANGE
  • 3) GREEN
  • 4) BLUE
  • 5) PLUM

Thera band Yellow :  350 บาท
Thera band Red :  380 บาท
Thera band Green : 410 บาท
Thera band Blue :  460 บาท
Thera band Black :  570 บาท
*** ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง ***


เงื่อนไขพิเศษ
 : เป็นผลิตภัณฑ์ของ สหรัฐอเมริกา