jkjgjlvghhfv
โต๊ะปักหมุด_02 copy
โต๊ะปักหมุด_04 copy
โต๊ะปักหมุด_03 copy
โต๊ะปักหมุด_05 copy
โต๊ะปักหมุด_06 copy

โต๊ะพร้อมอุปกรณ์เพื่อช่วยการเคลื่อนไหว (โต๊ะกระดานปักหมุด)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นโครงสร้างทำด้วยไม้เนื้อแข็งเคลือบด้วยโพลียูลีเทน

2. มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร

3. พื้นของโต๊ะสามารถโยกขึ้น เพื่อปรับระดับได้ถึง 45 องศา บนพื้นโต๊ะเจาะเป็น ช่องสำหรับปักหมุด จำนวนไม่ต่ำกว่า 30 ช่อง

ตัวหมุดเป็นทรงกระบอก หัวกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร มีกล่องส าหรับเก็บหมุดหลังการใช้งาน

4. เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย

Share :